DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

O Teslovi

Tesla... Začalo to když.... ale má cenu se tu rozepisovat??? Ten příběh nadaného chlapce který ... tak dobře... Abych nekoho nenaštval a nikomu nepomohl beru za vděk info z WIKIPEDIE! Nikola Tesla (10. července 1856 Smiljan, Rakouské císařství, dnes Chorvatsko – 7. ledna 1943 New York) byl geniální vynálezce srbského původu. Byl průkopníkem na poli fyziky především v té době začínající elektrotechniky. Mimo jiné vynalezl indukční motor a objevil vícefázový střídavý proud, který přispěl k všeobecnému rozšíření elektřiny, pak dále rádio a pracoval s rentgenovými paprsky. Je po něm pojmenována jednotka magnetické indukce tesla. Malá poznámkana WIKI je napsánno že to byl vegetarián osobně a bytostně nesouhlasímkdyby to byla pravda nevyvynul by ani dynamo! Lidi myslete proš si myslíte že sme slezly ze stromů??? protože sme začaly žrát maso vyvynul se nám mozek a myzačaly myslet víc jako lidi a veškerý vegexxxxxx je krok zpátky do doby mozkovýho temna....

tesla

Mládí Teslův transformátor v Australském národním muzeu Oba Teslovi rodiče byli velmi nadaní lidé. Otec Milutin Tesla byl pravoslavným knězem a matka byla známá svými ručními pracemi. Později se rodina přestěhovala do většího města, kde si Nikola dlouho nemohl zvyknout. Velmi rád trávil dlouhé hodiny pozorováním ptáků. Tato vášeň mu učarovala natolik, že později, už jako známý vynálezce, chodil krmit hejna holubů v New Yorku. V tomto městě se také stal místním hrdinou, když hasičská společnost pořádala slavnost a při přehlídce se zasekla stříkačka. V nastalé situaci napadlo malého Nikolu, jestli není ucpaná nasávací hadice.

Ukázalo se, že měl pravdu a stal se z něj hrdina dne. V obecné škole i nižší reálce vynikal nad svými vrstevníky. Velmi ho zaujala fyzika a jeho zájem se začal ubírat směrem k technickým vynálezům. Po maturitě se chtěl věnovat studiu techniky, ale jeho otec byl proti. Otcův příslib si vymohl, až když onemocněl cholerou. Nikola Tesla přibližně 1879 Rodný dům [editovat] Studium techniky Když se zotavil z cholery, odešel studovat fyziku a matematiku na polytechnice v Štýrském Hradci (Graz). V prvním ročníku složil 10 zkoušek s vyznamenáním. Profesoři brzy poznali Teslův talent a umožnili mu, aby pomáhal při fyzikálních pokusech.

Při studiu se Tesla setkal s Gramovým dynamem a po mnoha pokusech s ním se utvrdil v tom, že motory na stejnosměrný proud se nehodí pro praktické využití a dal se do konstrukce motoru na střídavý proud. V létě 1883 zkonstruoval první motor na střídavý proud. Teslu přesvědčil jeho otec, aby studoval na Karlo-Ferdinandově Universitě v Praze, kterou navštěvoval v letním semestru 1880. Zde, byl ovlivněn Ernstem Machem. Nicméně, po otcově smrti zanechal studia na univerzitě (měl dokončen jen jeden semestr).[2] Pracoval jako elektrický inženýr v telefonní společnosti v Budapešti, kde vynalezl telefonní zesilovač, poté pracoval ve Francii v jedné z divizí Edisonovy General Electric Company a následně v Německu kde vedl výstavbu elektrárny a jednal zde i s císařem. V roce 1888 učinil objev, že lze vytvořit točivé magnetické pole, jestliže jsou dvě cívky, postavené do pravého úhlu, napájeny střídavým proudem s fázovým posunem 90 stupňů. Tento objev umožnil vynález střídavého indukčního motoru, jenž se obvykle též nazývá asynchronní motor. Hlavní výhodou asynchronního motoru (proti stejnosměrným a komutátorovým motorům) je, že ke své činnosti nepotřebuje komutátor, proto je levnější, má vyšší životnost a hlavně účinnost. Tímto vynálezem odstranil poslední překážku v rozvoji distribučních sítí střídavého (vícefázového) proudu, které postupně vytlačily původně převládající rozvody stejnosměrného proudu. Mezi spolupracovníky Nikoly Tesly patřil též Emil Kolben. Velmi známý je Teslův transformátor. Tesla také zkonstruoval svou vodní turbínu - Teslovu turbínu.

 

Nikola Tesla pobýval v letech 1936–1937 v tehdejším Československu. Cílem Nikoly Tesly byl bezdrátový přenos elektřiny, tedy možnost napájet všechny spotřebiče bez použití vodičů. Pracoval na využití a zdokonalení principů, na nichž je založen např. rádiový přenos (včetně televize), automobilové zapalování, telefon, nebo výroba a přenos střídavého proudu. Teslův generátor na výstavě v roce 1893 Nikola Tesla v laboratoři v Colorado Springs Tesla při pokusech s tvarem vinutí transformátoru [editovat] Život v Americe Tesla se snažil svůj vynález uplatnit v praxi, ale nepovedlo se mu získat potřebný kapitál, odešel proto do Ameriky v roce 1884, kde se stal Edisonovým asistentem. Tesla začal pracovat v Edisonových laboratořích, kde konstruoval nové typy strojů na stejnosměrný proud. Ale jak se již stalo i v jiných případech, dva géniové dlouho nevydrží pracovat vedle sebe. Tesla z Edisonových závodů odešel, aby založil svou vlastní společnost. V roce 1887 založil Teslovu elektrickou společnost a velmi intenzivně pracoval na tom, aby mohl přihlásit základní vynálezy pro rozvod střídavého proudu a různé typy strojů a generátorů na střídavý proud. Tato událost byla počátkem, jak historikové nazývají, "Válka proudů". V této "válce" stál proti sobě Edison, který věřil, že svět elektrifikuje stejnosměrnými motory, avšak Tesla byl zastáncem motoru na střídavý proud. Tuto soutěž vyhrál Tesla, když dokázal že na větší vzdálenosti vede střídavý proud k daleko menším ztrátám. Teslova socha u Niagárských vodopádů Mark Twain v Teslově laboratoři První větší školou, kterou začal Tesla studovat bylo tamní dobře vybavené gymnáziu a kde také trávil hodiny času zavřený v kabinetu fyziky a zkoumající zákonitosti fyziky a také elektrického proudu. Nikola Tesla začal studovat elektroinženýrství na Rakouské Politechnice v Grazu. Zde studoval především střídavý proud a jeho další použití. Tomuto tématu věnoval skoro všechen čas na studiích.

Po studiích se v roce 1881 stěhuje do Budapešti za prací pro telegrafní společnost. V této době pracoval na otevíraná nových telegrafních ústředen a zavádění nových linek. Zde také vynaléza svůj první velký objev známý jako Telefonní Opakovač. Telefonní Opakovač je dodnes považován za první bezdrátový telefon nebo jako vůbec první klasickou vysílačku, pracující na ladění různých frekvencí a předávání signálu od jednoho zařízení k druhému. Poté se Tesla na krátkou dobu stěhuje do Slovinska, kde působí jako první technický inženýr. Následně se Tesla v roce 1882 stěhuje do Paříže, kde pracuje pro kontinentální Edisonovu společnost. Zde konstruuje a zdokonaluje elektrické sítě, vybavení a stroje. V Paříži představuje točivá magnetická pole a spolu s nimi indukční motor založený právě na této technologii. Z další série vynálezů je ovšem vytržen smrtí své matky, a tak co nejrychleji odjíždí zpět do Chorvatska a zde po těžkém psychickém šoku zůstává 2 roky. Následně se o něj začíná zajímat T.A. Edison a Tesla se stěhuje do USA, kde mu Edison nabízí 50,000 USD (tehdy veliká částka) za zlepšení jeho stejnosměrného dynama. Po roce práce je Tesla hotov a jeho práce je více než úspěšná, ale Tesla se od Edisona dočká pouze výsměchu a tak odchází a zakládá vlastní společnost. Psal se rok 1886, ale Teslovi se příliš nedařilo. Tesla se chce věnoval projektu elektromotorů střídavého napětí zatímco investoři chtějí jasné peněžní výsledky.

Teslova společnost krachuje. Následně Tesla pracuje dokonce jako dělník, jen aby získal kapitál pro své projekty. Následně skutečně vynalézá střídavý indukční motor a spolu s dalšími vynálezy a patenty, které ho obohatí a je zařazen do Amerického institutu elektrotechniků. Další peníze mu umožňují vynalézt tzv. Tesla roly, což je vysokofrekvenční transformátor. Následně Tesla získává americké občanství a vlastní desítky patentů, to vše ve věku 36 let. Další oblastí jeho zkoumání se staly rentgenové paprsky a výsledkem jeho práce je první rentgenová lampa. Následně se Tesla stává několikanásobným předsedou Institutu elektrických a elektronických inženýrů. Úspěchy ho posunuly blíže k dalším projektům a v roce 1893 předvádí první veřejnou demonstrací rádia a radiového spojení. Tesla podporován společností Westinghouse vyráží na Světovou výstavu vynálezů v Chicagu a se svým střídavým proudem naprosto deklasuje Edisona a ostatní společnosti, které stále lpí na stejnosměrném proudu. Následně Tesla zobrazil první Neonové světlo. Následuje období označované jako „Válka proudů“ , kdy Edison poháněný záští se snaží zvítězit nad Teslou i za použití špinavých triků, kdy Edison sestrojí první elektrické křeslo využívající střídavý proud, aby ukázal, jak může zabíjet. Avšak Tesla se nenechá vyvést z míry a dále zdokonaluje své vynálezy, které zkupuje společnost Westinghouse, která ho i nadále podporuje.

Jeho finálním projektem se stal projekt obří vodní elektrárny na Niagarských vodopádech. Celý projekt se povede a elektrárny vyrábí střídavý proud. Nakonec Edison uznal svoji porážku a přešel na střídavý proud. (poznámka : prostě edison byl břídil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Ve svých 41 letech Tesla patentoval svůj systém rozhlasové techniky a o rok později řídil loď na dálku. Tento systém prvního dálkového ovládání v historii velice zajímal armádu za cílem vytvoření naváděných torpéd. Dalším jeho vynálezem bylo elektrické zapalování pro benzinové motory. Opět se zabýval vysokými frekvencemi a extrémně vysokým napětím a založil seismologii jako vědu o otřesech, malých výbuších atd. O další letech Teslovy práce není mnoho známo, je ale zdokumentováno, že si nechal zbudovat velkolepou laboratoř v Coloradu, kde zkoumal vše od blesků, přes přenos vzduch až po „vesmírné paprsky“. I zde vytvořil mnoho patentů, i když méně významných. Po deseti letech práce byl Tesla opět „vyhnán“ do světa kvůli nedostatku peněz a podílel se na stavbě Wardenclyffe Tower - sídla společnosti Wardenclyffe a zároveň obří vysílací věže. Následně Tesla spolupracoval s armádou a vyvinul první radiový naváděcí systém. Teslovi opět pomáhala společnost Westinghouse a motivovala ho k dalším projektům. Teslovi měla být několikrát udělena Nobelova cena, avšak kvůli Edisonovi ji vždy odmítl přijmout. Když byla v roce 1917 jeho Wardenclyffe Tower zničena, byl Tesla opět na pokraji bankrotu a začal pracovat pro armádu v projektu „Radar“. Zde se stal skutečným průkopníkem radarové techniky a sám se stal jedním z prvních, kdo detekoval letadlo na vzdálenost mnoha kilometrů. Další Teslovým projektem se stal projekt dálkově řízeného letadla, který už nestihl dokončit. Umřel 8. ledna 1943 na selhání srdce. Umřel sám a nedoceněn ve věku 86 let. Za celý svůj život patentoval Tesla přes 700 vynálezů, nikdy ovšem nebyl bohatý.